Autor

ELLUL_J©PatrickChastenet(3)Jacques Ellul był francuskim filozofem, socjologiem i teologiem. Anarchistą nieraz dystansującym się od anarchizmu. Jest autorem 58 książek, w których podejmował kwestie propagandy, społecznej iluzji oraz zagrożeń dla natury i kultury związanych z postępem technicznym. W czasie II wojny światowej – jednym z przywódców francuskiego ruchu oporu, potem działaczem samorządowym i kościelnym. W teologii współtwórca personalizmu. W polityce – ekologii politycznej.

Reklamy